Perspektiva logo
Portál Centra spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace

Duben 2010

Role a postavení hospodářských komor v podnikatelském prostředí Zlínského kraje
Veronika Hladká, Jaroslava Nováková, Alena Dvorská, Radka Hašková, Rita Lečbychová, Jana Škývarová, Jana Plachá, Marta Klimecká, Jiří Zezulák, Hana Šedová, Jana Šilhánová, 29. 4. 2010, prezentace ke stažení

Regionální inovační politika Zlínského kraje
Ing. Lucie Polášková, Ing. Petr Konečný, Ing. David Mareček, 12. 4. 2010, prezentace ke stažení